Т.В.О. директора
ДНЗ «Київський центр ПТО»
Дзизиль М.В.
_____________________________
Проживаю за адресою:
_____________________________
Телефон:_____________________
Електроннна пошта:
_____________________________
заява.
Прошу провести процедуру оцінювання на присвоєння/підтвердження професійної кваліфікації токар 3 розряду.
До заяви додаю:
  • копію паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення громадянина України;
  • свідоцтво про шлюб або витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про шлюб щодо підтвердження дошлюбного прізвища (якщо прізвище в документах про освіту не співпадає з прізвищем у паспорті);
  • копію документа, що підтверджує професійну кваліфікацію за професією «Токар 2 розряду» та кваліфікаційну характеристику з підприємства (у разі, якщо здобувач працює на виробництві);
  • довідку, в якій вказуються навчальні досягнення з навчальних предметів загально-професійної, професійно-теоретичної підготовки та професійно-практичної підготовки, що відповідають освітньому стандарту «Токар 3 розряду» (у разі, якщо здобувач отримав знання в закладі професійно-технічної освіти);
  • копію посвідчення про перевірку знань з електробезпеки не нижче ІІ групи.
__________202_                                          Підпис ________________