ВИКЛАДАЧ – ТЕРЕЩЕНКО В.П.

Виконані завдання для всіх груп надсилати на ел. адресу: history221@ukr.net

ПІДРУЧНИК  Всесвітня історія (рівень стандарту) : під руч. для 11 кл. закл.
загальн. середн. освіти / ТЕТЯНА ЛАДИЧЕНКО – КИЇВ : ГЕНЕЗА, 2019.
ПАВЛО ПОЛЯНСЬЕИЙ  — К. : Грамота, 2019. Підручник

30.04.2021
21 група. 

26.04.2021
21 група. 
22 група. 

23.04.2021
21 група. 

13.04.2021
22 група.