ВИКЛАДАЧ – ВАСЕЦЬКА Л.І.

Виконані завдання для всіх груп надсилати на ел. адресу: margovasetskaya@gmail.com, номер для телеграму: 0974656425


11-klas-ukr_lit-Аvramenko-2019


26.04.2021-27.04.2021
21 група. 

19.04.2021
21 група
22 група. 

05.04.2021
22 групаТема 28. Світовий мотив підкорення міста в романі В.Підмогильного «Місто». Зображення «цілісної» людини: у єдності біологічного, духовного, соціального.
  1. Письмово висловте міркування, чому Степан Радченко вирішив змінити свої плани – не повертатися до рідного села, залишитися в місті.
  2. Підготуйте мультимедійну презентацію «Київ 1920-х років: культура, освіта, технічний прогрес».

29.03.2021
22 групаТема 27.  Життєвий шлях Валер’яна Підмогильного. Автор інтелектуально-психологічної прози, перекладач.
  1. Робота з підручником на стор.85 – скласти хронологічну таблицю – життя і творчість В. Підмогильного.
  2. Д/з: Коротко прочитати роман автора «Місто»; виписати цитати у зошит, що характеризують еволюцію образу Степана Радченка й сприйняття ним міста.

22.03.2021
22 група