Практичний психолог  – Павлюк О.Д.
     З процесом розвитку професіональної рефлексії  пов’язані можливості вирішення багатьох  питань – творчої самореалізації, усвідомлення сенсу та змісту обраної професії, формування мотивації саморозвитку, формування системи актуальних вимог до себе та критичного ставлення до різних аспектів своєї діяльності. Рефлексія може стати найважливішім показником майстерності сучасного педагога,   завдяки якій формується новий стиль професійного мислення.