ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів
2 розряд
1. Професія – 7231 Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів
2. Кваліфікація – слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 2-го розряду
3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:

 • основні відомості про загальну будову автомобілів;
 • порядок складання простих складових одиниць;
 • прийоми ізолювання та паяння провідників електрообладнання автомобілів;
 • способи виконання кріпильних робіт та мастильних робіт, обсяги робіт з технічного обслуговування; призначення і правила застосування найбільш розповсюджених універсальних і спеціальних пристроїв і контрольно-вимірювальних приладів;
 • основні механічні властивості оброблюваних матеріалів;
 • призначення і застосування охолоджувальних і гальмових рідин, мастил і палив; правила застосування і користування пнемо-інструментом і електроінструментом;
 • основні відомості про систему допусків і посадок, квалітети і параметри шорсткості; основи електротехніки і технології обробки металів у обсязі виконуваної роботи; класифікацію, фізико-хімічні, механічні, технологічні властивості, маркування та галузь застосування металів, сплавів, діелектриків, паливно-мастильних матеріалів, рідин;
 • основні правила читання креслень, загальні поняття про збірні креслення, робочі креслення на виготовлення деталей, технічні виміри, загальні відомості про схеми;
 • основи електростатики, постійний струм, електромагнетизм, змінний струм, трансформатори, електричні машини, правила користування електровимірювальними приладами;
 • поняття про допуски та посадки, правила та порядок користування інструментами та приладами для виміру лінійних і кутових величин, оптичними, пневматичними та електричними приладами;
 • основи машинознавства – відомості з теоретичної механіки, опору матеріалів, деталей машин, теплотехніки, гідравліки, аеродинаміки.

Повинен уміти:

 • виконувати роботи з розбирання вантажних та легкових автомобілів, (окрім спеціальних, дизельних, інжекторних і газобалонних), автобусів з кількістю посадочних місць для пасажирів до 22, причепів, напівпричепів і мотоциклів;
 • здійснювати ремонт, складання простих агрегатів і складових одиниць автомобілів із заміною окремих частин і деталей;
 • знімати та встановлювати просту освітлювальну арматуру, ізолювати та паяти провідники;
 • виконувати роботи з технічного обслуговування автомобілів, усувати виявлені дрібні несправності;
 • виконувати слюсарну обробку деталей за 12–14 квалітетами із застосуванням слюсарного інструменту і контрольно-вимірювальними приладами;
 • виконувати роботи з ремонту і першого технічного обслуговування не складних автомобілів, їх вузлів, агрегатів і систем під керівництвом слюсаря вищої кваліфікації, а саме: карбюраторних і задньопривідних автомобілів.

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:
• раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;
• дотримуватися норм технологічного процесу;
• не допускати браку у роботі;
• знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
• використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо); знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;
• володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, правової бази розвитку підприємства, механізму заснування власної справи, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності, підприємницького права, підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.
 
5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб
5.1. При вступі на навчання
Базова або повна загальна середня освіта.
5.2. При підвищенні кваліфікації
Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів 1-го розряду; стаж роботи за професією не менше 0,5 року.
5.3. Після закінчення навчання
Повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів 2-го розряду; без вимог до стажу роботи.
6.Сфера професійного використання випускника
Технічне обслуговування та ремонт колісних транспортних засобів.
 
7.Специфічні вимоги
7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання відповідно до законодавства.
7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затвердженого наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993).
7.3. Медичні обмеження: згідно діючого законодавства (проведення огляду один раз у рік на профпридатність).
Відповідно до Державного стандарту ПТО 7231.G0.50.20-2014