ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Слюсар ремонтник
2 розряд
1. Професія: 7233 Слюсар-ремонтник
2. Кваліфікація: слюсар-ремонтник 2-го розряду
3. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати:
 • основні заходи виконання робіт з розбирання, ремонту та складання простих вузлів і механізмів, устаткування, агрегатів та машин;
 • основи слюсарної справи; призначення та правила застосування слюсарного та контрольно-вимірювального інструменту;
 • основні механічні властивості оброблюваних матеріалів;
 • основи знань про допуски і посадки, квалітети і параметри шорсткості; найменування, маркування і правила застосування мастил, мийних речовин, металів і змазок;
 • основи електротехніки; читання креслень простих вузлів і механізмів устаткування, агрегатів та машин.
Повинен уміти:
 • розбирати, ремонтувати, складати та випробувати прості вузли і механізми устаткування, агрегатів та машин. регулювати просте устаткування, агрегати і машини, а також середньої складності під керівництвом слюсаря більш високої кваліфікації; виконувати слюсарне оброблення деталей за І2-І4-м квалітетами (5-7-м класами точності); промивати, чистити, змащувати деталі та знімати заливання;
 • виконувати роботи із застосуванням пневматичних, електричних інструментів та на свердлильних верстатах;
 • шабрити деталі за допомогою механізованого інструменту;
 • виготовляти прості пристрої для ремонту і складання;
 • працювати з ущільнюючими матеріалами, виготовляти прокладки різної складності.
4. Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
 • раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;
 • дотримуватися норм технологічного процесу;
 • не допускати браку в роботі;
 • знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
 • використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
 • знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;
 • володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності;
 • мати професійну підготовку в обсязі, достатньому для безпечного усування несправностей та відмов, що виникають у процесі роботи, а також для участі в їх ремонті.
5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб.
5.1. При вступі на навчання
Базова або повна загальна середня освіта.
5.2. Після закінчення навчання
Повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією слюсаря-ремонтника 2-го розряду; без вимог до стажу роботи.
6. Сфера професійного використан-ня випускника
Слюсарні та складальні роботи у виробництві машин та устаткування, автомобілів та інших транспортних засобів.
7. Специфічні вимоги
7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання відповідно до законодавства.
7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затвердженого наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993).
7.3. Медичні обмеження.
Відповідно до Державного стандарту ПТО 7233.G0.50.20-2014