Опанування професії – це, мабуть, чи не єдиний перший крок у Вашій зайнятості після закінчення навчання в центрі, важливість якого важко переоцінити. Крок, після якого вже йдуть усі наступні.

     Ринок праці щораз більше вимагає творчих працівників, які підготовлені до самостійної, раціоналізаторської і винахідницької діяльності в різних сферах економічної діяльності.


ПОРАДИ ВИПУСКНИКАМ – ПРАВИЛА  ВИБОРУ ПРОФЕСІЇ

  • Обираючи професію, вивчіть, чи необхідна вона на ринку праці регіону.
  • Вивчи свої інтереси, нахили, здібності, фізичні можливості.
  • Досконало вивчіть обрану професію, ознайомтеся з професіограмою, вивчіть умови праці, медичні показання та протипоказання.
  • Співставте свої можливості з вимогами обраної професії.
  • При відсутності вказаного співставлення вивчіть запасний варіант професійного вибору.
  • Обравши для себе майбутню професію, необхідно проявити стійкість у реалізації     професійного наміру та досконалого оволодіння професією.

ТИПОВІ ПОМИЛКИ ПРИ ВИБОРІ ПРОФЕСІЇ

1. Відсутність самостійності у виборі професії та ухвалення рішення на вимогу батьків або за рекомендацією оточуючих.
2. Вибір професії зумовлений вибором цієї професії друзями.
3.    Зневага до професії, які хоча й не престижні, але значущі в суспільстві.
4. Відсутність умінь з’ясувати, усвідомити, оцінити свої здібності та можливості в обраній професії.
5. Вибір професії зумовлений тільки матеріальними міркуваннями.
6. Захоплення тільки зовнішньою стороною професії.
7. Перенесення ставлення до навчального предмета на професію, пов’язану із цим навчальним предметом.
8. Перенесення ставлення до конкретної людини, що є представником цієї професії, на саму професію.

   Інформацію про потребу у працівниках, про вільні робочі місця та вакантні посади можна отримати з різних джерел.

ДЖЕРЕЛА ПОШУКУ РОБОТИ

INTERNET –  система комп’ютерних мереж, на сайтах якої розміщується безліч інформації, у тому числі на відповідних із них дані про потребу у працівниках, про осіб, які шукають роботу. Це блискучий шанс отримати привабливу роботу. Уміння працювати в системі ІNTERNET  значно підвищує Ваш статус в очах роботодавця. 
ОСОБИСТІ КОНТАКТИ – родичі, знайомі, друзі. Поінформуйте якомога більше  людей про те, що Ви шукаєте роботу. Можливо, серед них є той, хто має необхідну для Вас інформацію.
ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ – газети, журнали, радіо, телебачення. Нині у спеціалізованих виданнях, у тому числі й у газетах розміщується великий обсяг інформації про потребу у працівниках.
ПРИВАТНІ КАДРОВІ (Рекрутингові) АГЕНТСТВА. При зверненні до них будьте уважні: при можливості проконсультуйтесь у знайомих, які вже користувалися послугами обраного Вами агентства, їх думкою про результативність діяльності цього агентства. Пам’ятайте, що послуги приватних кадрових агентств платні, проте вони не дають гарантії Вашого працевлаштування.
ОГОЛОШЕННЯ – у транспорті, вітринах, поблизу прохідних, на зупинках громадського транспорту, спеціалізованих щитах для об’яв тощо;
ВІЛЬНИЙ ПОШУК  – планомірне систематичне  відвідування або телефонування потенційним роботодавцям, робота у яких може Вас зацікавити. Бажано залишити у них свої дані (резюме).

ПОРАДИ ВИПУСКНИКАМ

 11 важливих цитат Білла Гейтса