ВИКЛАДАЧ – УДОДОВА О.С.

Висилати виконані завдання на ел.пошту: informatics224@gmail.com

Для Т-4
Виконати наступні завдання:
  1. Теми 7,8,9 ретельно опрацювати, зробити розгорнутий конспект, надати письмово відповіді на всі запитання в кінці кожної теми.
  2. По кожній з наведених тем розробити кросворд на 10 питань в програмному середовищі MS Excel.
  3. Виконати всі лабораторні роботи (ЛР) відповідно до інструкційних карток.
  4. В кінці кожної ЛР виконати індивідуальні завдання та надати відповіді на контрольні запитання.
  5. Оформити звіти по кожній ЛР.
  6. В ЛР_Основи мови HTML зробити конспект основних тегів, опрацювати всі завдання (1-3), виконати самостійну роботу та надати письмово відповіді на поставлені контрольні запитання.
  7. З документу (Індивід.завд.) виконати завдання за темами відповідно до обраного варіанту.

    Всі теми та лабораторні роботи знаходяться на сайті викладача