ВИКЛАДАЧ – ДРАНИК І.М.

Література: 
Л.Е.Винокурова, М.В.Васильчук, М.В.Гаман – “Основи охорони праці”
 Виконані завдання відправляти на електронний ресурс: d.i.m-25@ukr.net

24.09.2020
Група 12, 14, 15, Т-1
Тема: “План ліквідаціїї аварії” – теоретичний матеріал можна знайти на сторінках 91-93. 
Завдання: 1) Опрацювати теоретичний матеріал; 2) Скласти письмовий план-конспект в довільній формі.

21.09.2020
Група 12, 14, 15, Т-1
Розділ “Основи безпеки праці в галузі” 
Завдання для виконання: відповіді на тематичні питання (письмово в робочих зошитах).
Група Т-2 та Т-4 
Розділ “Надання першої допомоги при нещасних випадках” 
Завдання для виконання: ст.193-222.