ВИКЛАДАЧ – БОРЩ С.О.
Література – Матеріалознавство та технологія металів Власенко А.М.

 22.03-26.03.2021
Група 12-14. Опрацювати конспекти на тему “Класифікація вуглецевих сталей”.Опрацювати § 6.Письмово дати відповіді на контрольні запитання.