ВІДКРИТА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЮ ДІЯЛЬНІСТЬ

відповідно до Закону України “Про освіту” від 05.09.2017 №2145-VIII розділу ІІІ “Заклади світи”
статті 30 “Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти”

Статут ДНЗ “Київський центр професійно-технічної освіти”


Ліцензії на впровадження освітньої діяльності

Структура та органи управління ДНЗ “Київський центр професійно-технічної освіти”

Кадровий склад ДНЗ “Київський центр професійно-технічної освіти” згідно з ліцензійними умовами

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються
Ліцензований обсяг – 1225 здобувачі освіти. Фактичний (на 02.04.2022) – 373 здобувачі освіти.

Мова освітнього процесу
Українська

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення
Наявність вакантних посад з 01 вересня 2022 року:

  • викладач математики
  • викладач біології
  • викладач креслення
  • викладач спецтехнології (токарна справа)
  • майстр виробничого навчання (токар)


Матеріально-технічне забезпечення ДНЗ “Київський центр професійно-технічної освіти”

Напрями наукової та/або мистецької діяльності (для закладів вищої освіти)

Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання
Гуртожитків немає

Результати моніторингу якості освіти

Річний звіт про діяльність закладу освіти
Річний план закупівель та додатки (зі змінами) до річного плану закупівель

2021рікРічні звіти директора


Правила прийому до закладу освіти
Електронний кабінет вступника

Умови доступності ДНЗ “Київський центр ПТО” для навчання осіб з особливими освітніми потребами 
Навчання – доступне

Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти
Навчання первинної професійної підготовки безкоштовно. Перепідготовка, підвищення кваліфікації проводиться згідно з розрахунку кошторису відповідно обраної професії

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

НАКАЗ Про протидію булінгу (цькування)

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

Інша інформація

Загальний фонд, баланс, кошторис, спецкошти


Баланс МБ на 01.10.2020, Звіт про фін.результ. за 9 місяців 2020р., Форма № 2м за 9 місяців, Форма № 4-1м, Форма № 4-2м за 9 міс., Форма № 7м 


Баланс ДБ на 01.10.2020, Звіт про фін.результ. за 9 місяців 2020р.