Інформація про освітню діяльністю згідно Закону України “Про освіту”

Статут ДНЗ “Київський центр професійно-технічної освіти”

Ліцензії на впровадження освітньої діяльності

Структура та органи управління ДНЗ “Київський центр професійно-технічної освіти”

Кадровий склад ДНЗ “Київський центр професійно-технічної освіти” згідно з ліцензійними умовами

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються
Ліцензований обсяг – 1125 осіб. Фактичний – 487 осіб.

Мова освітнього процесу
Українська

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення

Матеріально-технічне забезпечення ДНЗ “Київський центр професійно-технічної освіти”

Напрями наукової та/або мистецької діяльності (для закладів вищої освіти)

Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання
Гуртожитків немає

Результати моніторингу якості освіти

Річний звіт про діяльність закладу освіти


Правила прийому до закладу освіти

Умови доступності ДНЗ “Київський центр ПТО” для навчання осіб з особливими освітніми потребами 
Навчання – доступне

Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти
Навчання первинної професійної підготовки безкоштовно. Перепідготовка, підвищення кваліфікації проводиться згідно з розрахунку кошторису відповідно обраної професії

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

Інша інформація

Загальний фонд, кошторис, спецкошти