ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЮ ДІЯЛЬНІСТЬ ЗГІДНО ЗАКОНУ УКРАЇНИ “ПРО ОСВІТУ”

Статут ДНЗ “Київський центр професійно-технічної освіти”


Ліцензії на впровадження освітньої діяльності

Структура та органи управління ДНЗ “Київський центр професійно-технічної освіти”

Кадровий склад ДНЗ “Київський центр професійно-технічної освіти” згідно з ліцензійними умовами

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються
Ліцензований обсяг – 1225 осіб. Фактичний (на 01.04.2020) – 370 осіб.

Мова освітнього процесу
Українська

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення

Матеріально-технічне забезпечення ДНЗ “Київський центр професійно-технічної освіти”

Напрями наукової та/або мистецької діяльності (для закладів вищої освіти)

Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання
Гуртожитків немає

Результати моніторингу якості освіти

Річний звіт про діяльність закладу освіти
Річний план закупівель та додатки (зі змінами) до річного плану закупівель 

Правила прийому до закладу освіти
Електронний кабінет вступника

Умови доступності ДНЗ “Київський центр ПТО” для навчання осіб з особливими освітніми потребами 
Навчання – доступне

Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти
Навчання первинної професійної підготовки безкоштовно. Перепідготовка, підвищення кваліфікації проводиться згідно з розрахунку кошторису відповідно обраної професії

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

НАКАЗ Про протидію булінгу (цькування)

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

Інша інформація

Загальний фонд, баланс, кошторис, спецкошти


Баланс МБ на 01.10.2020, Звіт про фін.результ. за 9 місяців 2020р., Форма № 2м за 9 місяців, Форма № 4-1м, Форма № 4-2м за 9 міс., Форма № 7м 


Баланс ДБ на 01.10.2020, Звіт про фін.результ. за 9 місяців 2020р.