ВИКЛАДАЧ – ТЕРЕЩЕНКО В.П.

Виконані завдання для всіх груп надсилати на ел. адресу: history221@ukr.net


ІСТОРІЯ УКРАЇНИ : РІВЕНЬ СТАНДАРТУ : ПІДРУЧ. ДЛЯ 11 КЛ. ЗАКЛ. ЗАГ. СЕРЕД. ОСВІТИ / ВІКТОР  ДАНИЛЕНКО,  МИРОСЛАВА СМОЛЬНІЦЬКА. – КИЇВ : ГЕНЕЗА, 2019


12.04.2021
31 група