22, 23 групи 
Опрацювати параграф 1 – 3. Конспект по темі “Періодичний закон та будова Періодичної системи Д.І.Менделеєва”.Залікова презентація “Сучасна модель будови атома”
 21 – 24 групи
Навчальні проекти №1 « Застосування рідких кристалів», №2« Використання речовин із різними видами хімічних зв’язків у техніці». (Презентація до 20-ти слайдів, 20% тексту – 80% графічної інформації, короткий відеосюжет до 4 хв)
 25 група
Навчальний проект (Презентація до 20 слайдів + відео до 4 хв). 1. Кислотні дощі, їх причини утворення та наслідки для навколишнього середовища. 2. Проблема руйнування озонового шару. Конспект – параграф 20-21

21, 24  група – скласти короткий  конспект лекцій  по темах:
§9 Необоротні і оборотні хімічні процеси (Мал.19 обов’язково)
Після параграфу № 1,2,3,5 (синє завдання) № 1(червоне)
§10 Хімічна рівновага. Принцип Ле Шательє.
§12 Гідроліз солей. (дати відповіді на питання 1,2,3,5)
§13 Поняття про гальванічний елемент як хімічне джерело електричного струму.
 Навчальні міні – проект на тему «Види і принципи роботи малих джерел електричного струму,  їх утилізація». Створити презентацію на 15 слайдів
 22, 23 групи –  зробити конспекти лекцій  по темах:
Хімічний зв’язок і будова речовини
§5, §6, дати відповіді на питяння ст..37 № 2,3,5,9
§7 , ст.. 43 №1-5 дати відповіді на питання (синього кольору)
№1,2,3,5,6,7 черв.
 25 група зробити конспекти по темах:
§ 22 Загальна характеристика металів. Фізичні властивості металів на основі їхньої будови. (табл.9 обовязково, завд. №2,3 червон.)
§23 Алюміній: фізичні і хімічні властивості (№2,3,4,6 черв.)
§24 Залізо: фізичні і хімічні властивості (1,2 черв.)
§ 25 Застосування металів та їхніх сплавів. №1 черв.

13.05.2020