23.03.2021

22 група. Створити навчальний проект (презентацію на 10-15 слайдів, з малюнками, схемами, короткими відеосюжетами) на одну з обраних тем «Застосування рідких кристалів» або « Використання речовин із різними видами хімічних зв’язків у техніці».
24 група. Створити навчальний проект (презентацію на 10-15 слайдів, з малюнками, схемами, короткими відеосюжетами) на одну з обраних тем
« Гальванічний елемент з картоплі, лимону» або «Види і принципи роботи малих джерел електричного струму,  їх утилізація»
25 група. Створити конспект по темі “Поняття про жорсткість води та способи її усунення”, провести лабораторний дослід та заповнити таблицю “Усунення тимчасової жорсткості води” 
2.Створити навчальний проект у вигляді доповіді, реферату або повідомлення в зошиті відповідно до наданого матеріалу на тему «Запобігання негативному впливові нітратів на організм людини» 

18.01.2021

Для 21 та 24 груп
Тема: «Типи хімічного зв’язку і будова речовин»
  1. Опрацювати матеріал презентації (створити конспект) та §5,6 підручника Ярошенко О.Г. Хімія, 11 клас 
  2. Дати визначення поняттям:
*хімічний зв’язок
* електронегативність
* іонний хімічний зв’язок  (+ навести приклади)
* металічний зв’язок (+ навести приклади)
* ковалентний зв’язок (види ковалентного зв’язку – полярний, неполярний, донорно-акцептрний + навести приклади)
* водневий зв’язок (сторінка підручника 35, мал.12)
*виконати завдання презентації  (слайд 16-18)
https://pidruchnyk.com.ua/469-hmya-yaroshenko-11-klas.html
Для 25 групи
Створити навчальний проект (презентацію, змонтований відеосюжет, реферат) на одну з обраних тем:
 « Гальванічний елемент з картоплі, лимону» або
«Види і принципи роботи малих джерел електричного струму, їх утилізація”
 Презентація має містити 15-20 слайдів, де повинно бути мінімум текстової інформації, максимум зображень, картинок, схем тощо. Текст до слайдів можна начитати і записати ( В Power poіnt є такі інструменти ). Відеосюжет до 5 хв.  Надіслати на електронну пошту anna2840@i.ua

27.10.2020
Для 25 групи. Створити презентацію (10 – 15 слайдів) на тему   «Доцільність та шкідливість біологічно активних добавок»

22.09.2020  Для всіх груп 2-го курсу
Створити навчальний проект (презентацію) на тему “Переробка полімерних матеріалів (пластмас) в розвинених країнах світу” (вибираєте будь яку країну світу і описуєте процес переробки – утилізації)
  1. Опрацювати, скласти конспект § 31 (в т.ч. мал. 54)
  2. Письмово дати відповіді на питання ст. 176 № 1-5 (червоним)
Ст.183 – завдання “Працюємо з медійними джерелами”
  1. Заповнити таблицю “Волокна” і надіслати на електронну адресу