ВИКЛАДАЧ – ТИМОШЕНКО Г.В.
Он-лайн консультація з предмету Хімія – Тимошенко Ганна Володимирівна

Виконані завдання висилати за адресою: anna2840@i.ua


26.04.2021 – 30.04.2021
21 група. Тема: «Хімічна рівновага. Принцип Ле Шательє». «Гідроліз солей»
 1. Переглянути відеосюжети: https://www.youtube.com/watch?v=vMBZVSe-Zjo та https://www.youtube.com/watch?v=yHiTUPmo00E
 2. Опрацювати §10-11  підручника Ярошенко О.Г.
 3. (§10)Дати визначення поняттям (письмово):
 • *Що таке екзо – та ендотермічні реакції
 • * Тепловий ефект хімічної реакції
 • * Каталізатор
 • * Швидкість хімічної реакції
 • * В чому полягає принцип Ле Шателье
 • * вплив концентрації на зміщення хімічної рівноваги оборотних процесів
 • * вплив тиску на зміщення хімічної рівноваги оборотних процесів
 • * вплив температури на зміщення хімічної рівноваги оборотних процесів
 1. Дати визначення поняттям: (§12)
 • Що таке електроліти?
 • Значення рН у розчинах з лужною, кислою та нейтральною реакцією
 • Реакція нейтралізації
 • Дисоціація води
 • Гідроліз солей
 • Гідроліз солей за катіоном, аніоном (навести приклади хімічних реакцій)
 1. Виконати тестування «Хімічні реакції» – 

24 група. Шановні учні! Наш курс хімії за 2020-2021 навчальний рік завершено. Прохання до учнів, які мають заборгованості по предмету,  якомога оперативніше розрахуватися – здати необхідні матеріали, домашні завдання, навчальні проекти тощо –  для можливості адекватного оцінювання рівня ваших знань  та виставлення річної оцінки.


25 група. В наступний вівторок, 27.04.21 об 11.00   у нас відбудеться семінарське заняття по темі «Хімія і прогрес людства». Вам необхідно буде підготувати невеликі доповіді (повідомлення) по наступним питанням:
 1. Роль хімії у створенні нових матеріалів, розвитку нових напрямів технологій
 2. Роль хімії у розв’язанні продовольчої, сировинної, енергетичної, екологічної проблем.
 3. «Зелена» хімія: сучасні завдання перед хімічною наукою та хімічною технологією.
Платформу, на якій відбуватиметься зустріч та необхідні коди доступу вам буде надіслано протягом тижня через групу Viber.

20.04.2021
21 група. Тема. Хімічні реакції. Необоротні і оборотні хімічні процеси
 1. Опрацювати §9 підручника Ярошенко О.Г.
 1. В зошит переписати табл. 19 на ст.50
 2. Дати визначення поняттям:
 • Необоротна/оборотна реакція
 • Пряма/зворотна реакція
 • Стан хімічної рівноваги
 1. Виконати завдання 1,3,4 на ст..54
25 група. Тема: Розв’язування розрахункових задач. Обчислення кількості речовини, маси або об’єму продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один із реагентів взято в надлишку. Переглянути відеоурок «Розв’язування розрахункових задач». Розвязати задачі № 1-3.
Задача 1. До водного розчину що містить сульфатну кислоту масою 98 г, добавили натрій гідроксид масою 60 г. Обчисліть масу (г) середньої солі, що утворилась внаслідок цього.
Задача 2. Обчисліть масу осаду, який утворився з барій хлориду масою 20,8 г і натрій сульфату масою 21,3 г.
Задача 3. Обчисліть масу солей, утворених внаслідок реакції натрій гідроксиду масою 10 г з ортофосфатною кислотою масою 19,6 г.

14.04.2021
22 група. Повторити  тему 2 «Хімічний зв’язок і будова речовини» (§5-§8)
Виконати підсумкове тестування з даної теми – 
Створити навчальний проект у вигляді відеосюжету (на 5-7 хвилин) або презентації (приблизно на 15 слайдів) на одну з обраних тем
 « Застосування рідких кристалів» або « Використання речовин із різними видами хімічних зв’язків у техніці».
Відповіді та навчальні проекти відсилати на ел.пошту.
24 група. Повторити §9-14 теми 3 (Підручник Ярошенко О.Г., Хімія, 11 клас)
Виконати підсумкову контрольну роботу з даної теми – 
Створити навчальний проект у вигляді відеосюжету (на 5-7 хвилин) або презентації (приблизно на 15 слайдів) на одну з обраних тем
« Гальванічний елемент з картоплі, лимону» або «Види і принципи роботи малих джерел електричного струму,  їх утилізація». Відповіді та навчальні проекти відсилати на ел.пошту.
25 група. 
Тема: Практична робота №1 «Дослідження якісного складу солей. Якісні реакції на деякі йони». Переглянути відеоурок.
Заповнити картку – протокол «Практична робота №1» та відправити на електронну пошту. –

01.04.2021 – 09.04.2021
22 група. Теми навчальних проектів. « Застосування рідких кристалів» або « Використання речовин із різними видами хімічних зв’язків у техніці».
Виконуємо підсумкові тести – 
24 група. « Гальванічний елемент з картоплі, лимону» або «Види і принципи роботи малих джерел електричного струму,  їх утилізація».
Виконуємо підсумкові тести – 
25 група.
Навчальний проект:
 1. Створити доповідь, повідомлення або презентацію (на ваш вибір!!) на тему «Раціональне використання добрив та проблема охорони довкілля».2. Створити презентацію “Сучасні силікатні матеріали” за шаблоном –