ВИКЛАДАЧ – САДОВА Н.В.


Фізика 10 клас рівень стандарт за редакцією В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. Фізика і астрономія 11 клас рівень стандарт Тетяна Засєкіна, Дмитро Засєкін. 

Виконані завдання та їх фото відсилати на еmail: sadovanat86@gmail.com

29.04.2021
21 група. Онлайн-урок о 12:15 відбудеться в  Zoom. Детальна інформація в Classroom.
25 група. Опрацюйте відео-урок. Запишіть приклади розв’язування задач.

28.04.2021

24 група. Виконайте контрольну роботу.
25 група. Опрацюйте відеоурок.

27.04.2021
24 група. Створити доповідь, повідомлення або презентацію на тему: “Використання явища електромагнітної індукції в сучасній техніці і технологіях.”
25 група. Практикум із розв’язування задач.Онлай урок відбудеться в 14:00 в Zoom. Детальна інформація в Classroom.

26.04.2021
22 група. Практикум із розв’язування задач. Онлайн урок відбудеться в 15:00 в Zoom. Детальна інформація в Classroom.
Онлайн урок “Розв’язування задач” відбудеться в 14:00 в Zoom. Детальна інформація в Classroom.

22.04.2021

21.04.2021
22 група.Опрацюйте презентацію. Запишіть приклади розв’язування задач. Виконайте завдання поставлені в презентації.
24 група.Опрацюйте відео виконання лабораторної  роботи. Виконайте поставлені завдання. Опрацюйте відео виконання лабораторної  роботи. Виконайте поставлені завдання. Онлайн-консультація про виконання роботи відбудеться в Zoom о 13:20. Детальну інформацію отримаєте в Classroom.

20.04.2021

19.04.2021

15.04.2021
25 група. Перевірка засвоєння теми “Енергія та імпульс фотона”. Виконайте онлайн-тест. Опрацюйте відео-урок на тему “Фотоефект”

14.04.2021
Запишіть приклади розв’язування задач.

13.04.2021

12.04.2021
22 група. Лабораторний практикум №2 “Дослідне підтвердження закону Бойля-Маріотта”.
Опрацюйте інструкцію та відео  до лабораторної роботи.
24 група. Опрацюйте відео-урок. Виконайте конспект.
25 група.Опрацюйте відео-урок. Виконайте конспект.

07.04.2021
22 група. Виконати лабораторний практикум «Визначення  коефіцієнта поверхневого натягу рідини». Опрацюйте відео. Роботу оформити в зошиті згідно інструкції. Зробити висновки. Виконати тест до лабораторного практикуму.

06.04.2021
24 група. Опрацюйте презентацію та конспект по темі “Електричний струм у вакуумі” – 
25 група. Опрацюйте відео-урок

05.04.2021
22 група. Створити доповідь, повідомлення або презентацію  на одну з тем: “Дифузія та її значення”, ” Глобальне потепління: чи є загроза?”, “Вологість і температура повітря у приміщеннях, способи збереження тепла”.
25 група.Продивіться відео-урок. Опрацюйте презентацію та виконайте по ній конспект, дайте письмово відповіді на поставлені завдання.