ВИКЛАДАЧ – ТОКАР П.М.

Література:  В.Є.Китаєв. Електротехніка з основами промислової електроніки

11  група.   
Повторити  тему :Кола постійного струму. Особливо звернути увагу на §:5;7;11. Самостійно вивчити тему: Електромагнетизм. §:20;23;25;28.
12  група. 
Опрацювати тему трансформатори: § 156-57, скласти короткий конспект лекцій, записати визначення, терміни та режими роботи трансформатора. Вивчити електричні машина змінного струму § 64-67.
14 група.
Опрацювати тему трансформатори


Виконані завдання відсилати на еmail: kcenterpto202@ukr.net