ВИКЛАДАЧ – АНТОНЕНКО М.І.

Підручник О.Карп’юк Англійська мова 10 клас

Виконані завдання надсилати на ел. адресу: kozatskamki@gmail.com

26.04.2021-30.04.2021
Тема: Комп’ютерне покоління. Перегляньте відеоурок, складіть діалог, використовуючи питання впр.5 на ст..122 підручника
Тема: Вивчення англійської через Інтернет
Перегляньте відео, передайте основний зміст інтерв’ю, виконайте впр.4 ст.137-138 підручника.
22 група. Тема: Робота з комп’ютером. Комп’ютерні програми
Перегляньте відео, випишіть складові комп’ютера, перекладіть на українську мову та вивчіть їх
24 група. Тема: Контроль навичок читання. Прочитайте тексти та виконайте завдання до них
Тема: Контроль навичок письма. Виконайте завдання контрольної роботи
25 група. Тема: Питальні речення.Перегляньте відео, законспектуйте і вивчіть правила побудови питальних речень в англійській мові. Виконайте вправу на закріплення вивченого.

19.04.2021-23.04.2021
21 група. Тема: Інтернет-кафе. Перегляньте відеоурок, виконайте запропоновані у ньому вправи. (Підручник О.Карп’юк Англійська мова 10 клас). Д/з: Уявіть, що ви є власником інтернет-кафе. Створіть листівку-рекламу свого кафе, у якій розкриєте переваги вашого закладу.
Тема: Шкода та користь від комп’ютера. Перегляньте відео. У зошитах складіть таблицю, у якій розкрийте переваги та недоліки використання комп’ютерів, використавши матеріали з відео.
22 група. Тема: Сучасні засоби комунікації і технології в нашому житті. Прочитайте текст “Computers” та виконайте тестові завдання до нього. Випишіть нові слова (VOCABULARY), перекладіть їх та виконайте вправу на їх засвоєння.
24 група. Тема: Веб-сайти для молоді. Перегляньте відеоурок, виконайте запропоновані у ньому завдання. Напишіть невелику розповідь, у якій розкажіть, якими молодіжними веб-сайтами користуєтеся ви і з якою метою.
Тема: Формальний та неформальний стиль написання е-листів. Ознайомтеся з теоретичним матеріалом, законспектуйте його. За посиланням №2 можете знайти приклади таких листів. Створіть власні приклади формального та неформального стилів написання е-листів, використавши опрацьований матеріал.
Тема: Фразові Дієслова. Ознайомтеся з правилами утворення та вживання фразових дієслів в англійській мові, законспектуйте їх. Виконайте впр.1-4 письмово.
Тема: Контроль навичок аудіювання. Перегляньте відео, прослухайте тексти, виконайте письмово завдання до них.
25 група. Тема: Future Tenses (Future Simple). Перегляньте відео, законспектуйте правила вживання та утворення майбутнього простого часу в англійській мові. Виконайте тестові завдання. Результати тестування та фото конспекту надішліть.
Тема: Future Tenses (Future Perfect, Future Continuous, Future Perfect-Continuous). Перегляньте відео, законспектуйте правила вживання та утворення даних часових форм. Виконайте тестові завдання. Результати тестування та фото конспектів надішліть.

12.04.2021-16.04.2021
25 група. Тема: Computer. Прочитайте текст “Computers” та виконайте тестові завдання до нього. Випишіть нові слова (VOCABULARY), перекладіть їх та виконайте вправу на їх засвоєння.
Тема: Всесвітня мережа. Прочитайте текст, виконайте завдання до нього (1-10 True or False statements, 11-20 тестові завдання до тексту).
Тема: Конституція – основний закон України. Прочитайте текст, виконайте завдання до нього. Складіть невелику розповідь (можна презентацію) про останні важливі політичні події в Україні.
Тема: Україна. 1) Виконайте тестові завдання на знання інформації про Україну (історія, культура, географічне положення).
2) Прочитайте текст про символіку прапора США. Складіть схожу розповідь про прапор України.

01.04.2021
22 група. Тема: Живопис. Прочитайте текст та виконайте завдання до нього.
Виконайте завдання контрольної роботи.
24 група.Тема: Сучасні засоби комунікації і технології в нашому житті
Прочитати текст “Mobile Phone”, вставити пропущені слова.
25 група.Тема: Держава Україна. Перегляньте відеоурок, ознайомтеся з новими лексичними одиницями, вивчіть їх. Прочитайте текст «The Stаte of Ukraine», виконайте завдання до нього.

19.03.2021
22 група. Тема: Past Perfect vs Past Perfect Continuous
24 група. Тема: Наука і технічний прогрес. Сучасні засоби комунікації.
Перегляньте відеоурок, випишіть нову лексику, вивчіть її. Виконайте  завдання, подані у відео уроці. 
25 група. Тема: Веб сайти для молоді. Перегляньте відеоурок, виконайте запропоновані у ньому завдання. Напишіть невеликий твір, у якому розкажіть, якими молодіжними веб-сайтами користуєтеся ви і з якою метою.
Тема: Фразові дієслова. Перегляньте відеоурок, випишіть правила застосування фразових дієслів, випишіть і вивчіть запропоновані фразові дієслова. Перегляньте відеоурок і виконайте лексико-граматичний тест.